Vật tư lắp đặt

Bảng vật tư cao cấp lắp đặt điều hòa

STT CHI TIẾT VẬT TƯ DVT ĐƠN GIÁ
Công lắp đặt máy điều hòa
1 Công lắp đặt máy 7-9-12.000BTU Bộ 300.000Đ
2 Công lắp đặt máy 18 – 24.000BTU Bộ 400.000Đ
3 Công lắp đặt máy tủ cây 24 – 36.000BTU Bộ 500.000Đ
Ống đồng bảo ôn loại đặc biệt
1 Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 7-9.000BTU (7.1) Mét 160.000Đ
2 Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 12.000BTU (7.1) Mét 180.000Đ
3 Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 18.000BTU (7.1) Mét 220.000Đ
4 Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 24.000BTU (7.1) Mét 250.000Đ
Các phụ kiện khác chất lượng cao
1  Giá đỡ cục nóng máy 9-12.000BTU Bộ 80.000Đ
2  Giá đỡ cục nóng máy 18-24.000BTU Bộ 120.000Đ
3  Giá đỡ cục nóng máy 24.000BTU trở lên Bộ 250.000Đ
4  Giá đỡ cục nóng inox máy 9-12.000BTU Bộ 300.000Đ
5  Giá đỡ cục nóng inox máy 18-24.000BTU Bộ 400.000Đ
6  Giá đỡ cục nóng máy tủ cây (loại ngồi) Bộ 400.000Đ
7  Aptomat 15-30A Bộ 50.000Đ
8  Ống thoát nước  chun nhựa Mét 5.000Đ
9  Ống thoát nước nhựa PVC Mét 25.000Đ
10  Dây điện 2×1.5 (dây loại xịn) Mét 15.000Đ
11  Dây điện 2×2.5 (dây loại xịn) Mét 18.000Đ
12  Dây điện 2×4 (dây loại xịn) Mét 35.000Đ
13  Vật tư phụ (ốc vít, băng cuốn, băng dính…) Bộ 50.000Đ
14  Ghen điện loại nhỡ đi dây điện Mét 30.000Đ
15  Ghen điện loại to đi ống đồng bảo ôn Mét 60.000Đ
16  Công đi bảo ôn trên trần thạch cao Mét 20.000Đ
17  Công tháo máy cũ Bộ 150.000Đ
18  Công bảo dưỡng máy cũ Bộ 150.000Đ
19  Nạp gas bổ sung Gas R22 Bộ 200.000Đ
20  Nạp gas bổ sung Gas R32 Bộ 250.000Đ
21  Nạp gas toàn bộ Gas R22 Bộ 300.000Đ
22  Nạp gas toàn bộ Gas R32 Bộ 500.000Đ
23  Nạp gas toàn bộ Gas R410 từ 9-12000BTU Bộ 700.000Đ
24  Nạp gas toàn bộ Gas R410 từ 18-24000BTU Bộ 900.000Đ
Chú ý: Trong trường hợp lắp đặt khó, phát sinh: thuê giàn giáo, lắp thang dây, máy cắt kính, cắt cửa sổ, thuê cầu, …. để phục vụ lắp đặt sẽ tính theo giá thỏa thuận với khách hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *