Tủ đông Sanaky 2 chế độ inveter 369L VH-4099W3

6.890.000 

Tủ đông Sanaky 2 chế độ inveter 369L VH-4099W3

6.890.000