Tủ đông sanaky 2 chế độ 669L VH-6699W1

11.350.000 

Khuyến mại: Tặng ấm siêu tốc cao cấp

Tủ đông sanaky 2 chế độ 669L VH-6699W1

11.350.000