Tủ đông Sanaky 1 chế độ inveter 250L VH-2599A3

5.800.000 

Tủ đông Sanaky 1 chế độ inveter 250L VH-2599A3

5.800.000