Tủ đông Sanaky 1 chế độ 400L VH-4099A1

6.400.000 

Tủ đông Sanaky 1 chế độ 400L VH-4099A1

6.400.000