Tủ đông Funiki 1 ngăn 162L HCF-336S1PĐ

4.600.000 

Tủ đông Funiki 1 ngăn 162L HCF-336S1PĐ

4.600.000