Dàn lạnh Multi Daikin loại treo tường Thiết kế Châu Âu 9.000BTU 2 chiều CTXJ25RVMVW

12.100.000 

Dàn lạnh Multi Daikin loại treo tường Thiết kế Châu Âu 9.000BTU 2 chiều CTXJ25RVMVW

12.100.000