Dàn lạnh Multi Daikin loại treo tường Thiết kế Châu Âu 12.000BTU 2 chiều CTXJ35RVMVW

13.700.000 

Dàn lạnh Multi Daikin loại treo tường Thiết kế Châu Âu 12.000BTU 2 chiều CTXJ35RVMVW

13.700.000