Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều Inverter SRK71ZR-S (R410A) điều khiển xa

10.350.000 

Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều Inverter SRK71ZR-S (R410A) điều khiển xa

10.350.000