Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều Inverter SRK50ZS-S (R410A) điều khiển xa

7.400.000 

Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều Inverter SRK50ZS-S (R410A) điều khiển xa

7.400.000