Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều Inverter SRK25ZS-S (R410A) điều khiển xa

4.450.000 

Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều Inverter SRK25ZS-S (R410A) điều khiển xa

4.450.000