Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều FDTC60VF R410a điều khiển xa

10.200.000 

Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều FDTC60VF R410a điều khiển xa

10.200.000