Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều FDTC50VF R410a điều khiển xa

9.900.000 

Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều FDTC50VF R410a điều khiển xa

9.900.000