Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều FDTC35VF R410a điều khiển xa

8.600.000 

Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều FDTC35VF R410a điều khiển xa

8.600.000