Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều FDTC25VF R410a điều khiển xa

7.550.000 

Dàn lạnh Mitsubishi 2 chiều FDTC25VF R410a điều khiển xa

7.550.000