Dàn lạnh giấu trần nối ống gió multi Daikin 24.000BTU CDXM71RVMV

10.800.000 

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió multi Daikin 24.000BTU CDXM71RVMV

10.800.000