Dàn lạnh giấu trần nối ống gió multi Daikin 21.000BTU CDXM60RVMV

10.350.000 

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió multi Daikin 21.000BTU CDXM60RVMV

10.350.000