Dàn lạnh giấu trần nối ống gió multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV

9.700.000 

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV

9.700.000