Dàn lạnh giấu trần nối ống gió multi Daikin 12.000BTU CDXM35RVMV

7.700.000 

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió multi Daikin 12.000BTU CDXM35RVMV

7.700.000