Dàn lạnh Điều hòa multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV kèm điều khiển

3.800.000 

Dàn lạnh Điều hòa multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV kèm điều khiển

3.800.000