Dàn lạnh Điều hòa multi Daikin 12.000BTU CTKM35RVMV kèm điều khiển

4.100.000 

Dàn lạnh Điều hòa multi Daikin 12.000BTU CTKM35RVMV kèm điều khiển

4.100.000