Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Điều Hòa Multi Daikin 9.000BTU FFA25RV1V(không bao gồm điều khiển)

8.350.000 

Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Điều Hòa Multi Daikin 9.000BTU FFA25RV1V(không bao gồm điều khiển)

8.350.000