Bình nóng lạnh Rossi Saphir 6 22L RS6 22SQ (vuông)

1.700.000 

Bình nóng lạnh Rossi Saphir 6 22L RS6 22SQ (vuông)

1.700.000