Bình nóng lạnh Rossi Saphir 32L RS6 32SL (ngang)

2.100.000 

Bình nóng lạnh Rossi Saphir 32L RS6 32SL (ngang)

2.100.000