Tại website của chúng tôi, việc mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt: thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery).

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery)

Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi quý khách không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán bằng tiền mặt  trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, chúng tôi sẽ xác nhận với quý khách qua email và điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái đơn hàng của quý khách thông qua email.